Main Content

Wet Werk en Zekerheid 2015

de Wet Werk en ZekerheidNatuurlijk is het de bedoeling van de Wet Werk en Zekerheid dat werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of ontslag toch de zekerheid van een inkomen hebben. De werkgevers hebben echter te kennen gegeven dat de wet teveel bescherming biedt aan de werknemer. Vooral de flexwerkers krijgen veel voordelen met deze nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Beeindigingsovereenkomst

Daardoor wordt het voor werkgevers steeds moeilijker om flexwerkers daadwerkelijk naar huis te sturen. Dat begint al met het feit dat werknemers voor een periode van twee weken een afgesloten beeindigingsovereenkomst kunnen laten wijzigen of er op terug kunnen komen. Dat maakt de wet onnodig ingewikkeld en geeft minder zekerheid, zowel aan werkgevers als aan werknemers.

Kortere tijdelijke contracten

De wetgever heeft bovendien bepaald dat tijdelijke contracten niet meer voor een periode van drie jaar kunnen worden afgesloten, maar slechts voor twee jaar, oftewel 24 maanden.

Dat wil zeggen dat van de investering in training en opleiding die de werkgever moet doen naar de werknemer toe, er nu minder terugverdiend wordt. Die investeringen zijn vaak noodzakelijk omdat een nieuwe werknemer zonder training in de praktijk minder goed zal functioneren.

Ook voor dit deel van de regelgeving geldt dat de nadelen voor de werkgever niet omgezet worden in voordelen voor de werknemer. Een werkgever zal nu minder snel een tijdelijk contract afsluiten en de werknemer moet noodgedwongen een ww uitkering gaan aanvragen.

Transitievergoeding

Ook de verplicht gestelde transitievergoeding valt bij de meeste werkgevers niet in goede aarde. Ze zijn bang voor hogere proceskosten omdat meer voormalige werknemers hun ontslag zullen gaan aanvechten.
Behalve de onzekerheid over het verdubbelen van de vergoeding bij twee tijdelijke contracten met dezelfde werknemer, bestaan er ook hier onzekerheden bij werkgever en werknemer over onduidelijkheden in de wet.

Arbeidsrecht Specialist Inschakelen

Voor meer informatie en rechtshulp kunt u terecht bij de specialist omtrent de Wet Werk en Zekerheid. U kunt daar een gratis eerste consult aanvragen en zo de mogelijke obstakels in een vroeg stadium vermijden.