Tag Archives: arbeidsovereenkomst

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk dienstverband genoemd. De meeste werknemers beginnen bij hun nieuwe werkgever met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De meeste werkgevers maken eigenlijk gebruik van een standaard arbeidsovereenkomst. Het is wel van belang dat uw overeenkomst voldoet aan de eisen die gesteld worden. Denk hierbij aan alle wettelijke eisen. U kunt dus geen zaken in een contract zetten die geen stand houden bij een eventuele rechtszaak. Uiteraard bent u als werkgever vrij om de arbeidsovereenkomst aan te passen. Over de voorwaarden kan ook door een werknemer onderhandeld worden.

voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Afspraken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

In een arbeidsovereenkomst zijn bepaalde afspraken verplicht om op te nemen. Zoals de duur van de arbeidsovereenkomst en het aantal uren dat er gewerkt wordt. Naast de duur van de overeenkomst wordt er ook altijd een proeftijd opgenomen. Dit is minimaal één maand en maximaal twee maanden. Bij een arbeidsovereenkomst van een half jaar wordt er vaak geen proeftijd opgenomen. De meeste overeenkomsten hebben geen opzegtermijn. Beide partijen zijn verplicht om de periode uit te zitten en het contract wordt beëindigt na afloop van deze periode.

Een tijdelijk contract opzeggen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen opgezegd worden met wederzijds goedvinden. In sommige arbeidsovereenkomsten wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. De werkgever en de werknemer mag dan met een opzegtermijn van één maand het contract tussentijds beëindigen. Als hier geen uitzonderingen voor zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan is er een ontslagvergunning nodig van het UWV. Pas als deze vergunning wordt toegewezen mag het contract officieel ontbonden worden. Bij een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het opzegtermijn vaak niet meegenomen. U kunt dit er uiteraard wel in laten zetten. Het is van belang dat u wel rekening houdt met de wetgeving rondom het opzegtermijn.

Aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Sinds de nieuwe regels op het gebied van arbeidsrecht is een werkgever verplicht om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: minimaal één maand voor het aflopen van een contract schriftelijk op te zeggen. Dit dient alleen te gebeuren als een contract langer loopt dan 6 maanden. Als dit niet gebeurt dan is de werkgever verplicht om de werknemer minimaal één extra maandsalaris mee te geven. De werknemer is niet verplicht om hiervoor een maand extra te werken. Voor werkgevers is het belangrijk om rekening te houden met de aanzegplicht.