Home / Artikelen / Meer zeggenschap ouders bij kinderopvang

Meer zeggenschap ouders bij kinderopvang

Vanaf 1 januari 2016 krijgen ouders meer zeggenschap bij de opvang van hun kinderen in de kinderopvang of bij een peuterspeelzaal. Eerder zou dit deze nieuwe wet in werking treden per 1 juli 2015, maar de verantwoordelijke Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de invoering verplaatst naar het begin van het nieuwe jaar. De reden hiervan is dat de kinderopvangcentra en peuterspeelzalen zo meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe wet.

Oudercommissies

Een van de grootste veranderingen is de verplichting om oudercommissies in te stellen voor zeggenschap. Ook hebben zij meer invloed op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzaal. Heel wat kinderopvangcentra hebben al oudercommissies maar die hebben nu nog enkel het recht om advies uit te brengen over bijvoorbeeld de prijs van de kinderopvang. Dit recht gaat veranderen, omdat het is gebleken dat de discussies over prijzen vrijwel altijd tot niets leidden. De houder van het kindcentrum blijft verantwoordelijk en moet dus ook de prijs kunnen bepalen. Hiervoor in de plaats krijgen ouders een verzwaard adviesrecht op pedagogische kwaliteit. De houders van de kinderopvangcentra moeten minstens één keer per jaar hun pedagogisch beleid bespreken met de ouders. Ook moeten de inspectierapporten van de GGD besproken worden met de ouders.

Makkelijker klachten indienen

Het wordt voor ouders ook makkelijker om klachten in te dienen. Tot nu toe moeten de ouders eerst de klacht indienen bij de verantwoordelijke van het kindercentrum. Die moet binnen de zes weken reageren. Als de termijn verstreken is of de afhandeling van de klacht is niet naar tevredenheid van de ouders, kunnen zij de stap naar een geschillencommissie nemen. Met de nieuwe wet moeten alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus aangesloten zijn bij de geschillencommissie. De ouders kunnen dan hun klacht indienen en tegelijk het geschil neerleggen bij de geschillencommissie. Dit hoeft niet meer eerst langs de houder, maar kan rechtstreeks. Door deze loketwerking wordt geprobeerd het probleem door middel van advies, bemiddeling of informatie op te lossen. Op deze manier kunnen de meeste klachten opgelost worden voor ze naar de geschillencommissie gaan.

Tags: , ,