Stimulering van duurzame energie in Nederland

Duurzame energie, wat wordt hier eigenlijk onder verstaan? Duurzaam wil zeggen energiebronnen die niet opraken. In het Engels wordt het dan ook wel ‘renewable energy’ genoemd. Hierbij kun je denken aan zonne-, wind-, bio-, en […]